Technologie

P&A (Print and Apply)

We współczesnych zakładach produkcyjnych, częstym elementem wymagającym automatyzacji jest znakowanie lub etykietowanie opakowań zbiorczych etykietą o danych zmiennych.


Wydajne oraz niezawodne opracowanie tego elementu produkcji wpływa na ogół na takie elementy jak:

 • zwiększenie efektywności linii produkcyjnej (OEE)
 • ograniczenie zwrotów towarów z tytułu nieprawidłowego oznakowania opakowań zbiorczych
 • optymalizację kosztów znakowania produktu

Jednym ze skutecznych sposobów rozwiązania tego zagadnienia jest zastosowanie urządzeń pracujących w technologii Print and Apply (P&A).


P&A to szeroko rozumiana grupa urządzeń zdolnych do wykonywania w jednym cyklu: wydruku i aplikacji na produkt etykiety zawierającej dane zmiennie.


W związku, że nadruk odbywa się na etykiecie, która następnie aplikowana jest na produkt, mówimy w przypadku tej technologii o nadruku pośrednim.

Technologia P&A może wykorzystywać w swojej pracy nadruk typu termicznego lub termotransferowego. Do największych zalet tego rozwiązania należy zaliczać:

 • stałą wysoką jakość znakowania, ponieważ nadruki wykonywane są na etykietach o niezmiennym materiale (uzyskany wydruk posiada niezmiennie wysoki kontrast i stałą wysoką czytelność dla skanerów kodów kreskowych etc.)
 • dużą tolerancję na nieprawidłowe prowadzenie produktu na linii produkcyjnej (w przeciwieństwie do technik znakowania bezpośredniego wrażliwych na błędy prowadzenia i wibracje)
 • prostą obsługę i konserwację urządzeń pracujących z wykorzystaniem tej technologii


Mając na względzie wszystkie zalety technologii P&A, Promark Produkcja opracowała linię przemysłowych urządzeń Moderato, która koncentruje się na maksymalizacji korzyści płynących z wszystkich zalet tej technologii.


Już teraz, zapytaj nas o możliwość przeprowadzenia testów technologicznych w Twoim zakładzie produkcyjnym!

Etykietowanie
samoprzylepne

Definicja i sukces marketingowy produktów jednostkowych niejednokrotnie jest powiązany z ich identyfikacją wizualną. Jakość produktu lub różnorodność kształtów opakowań w jakich je umieszczamy nie zawsze wystarcza, aby wypracować swój własny styl lub przewagę nad produktami konkurencji. Duże możliwości w obszarze podkreślenia cech unikalnych i estetyki produktu może dostarczać tym samym proces etykietowania.


Współczesny przemysł korzysta z różnych rodzajów etykietowania. Jedną z technologii etykietowania, która podlega stałemu rozwojowi jest etykietowanie samoprzylepne.


Technologia ta, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje etykiety samoprzylepne czyli takie z przygotowanym klejem na jednej z ich stron, który zabezpieczony jest podkładem (najczęściej papier silikonowy lub folia). Sama etykieta, może być również wykonana z różnych materiałów, jednakże największą popularność uzyskały etykiety papierowe lub foliowe.

Do głównych zalet stosowania drukowanych etykiet samoprzylepnych w przemyśle należy zaliczyć:

 • wysoką estetykę uzyskiwana dzięki drukowaniu w kolorze tekstów i grafik o dobrej rozdzielczości
 • dużą ilość dostępnych materiałów z jakiego wykonywane są etykiety
 • łatwość aplikacji w warunkach przemysłowych - nieskomplikowany proces technologiczny oddzielenia etykiety od podkładu i jej aplikacji na produkt
 • niskie koszty wdrożenia technologii w zakładzie produkcyjnym
 • niskie koszty eksploatacji i wysokie wskaźniki bezawaryjności maszyn do nanoszenia etykiet


Wobec wszystkich wymienionych zalet tej technologii, Promark Produkcja stale rozwija urządzenia przeznaczone do nanoszenia etykiet samoprzylepnych na produkty jednostkowe jak i zbiorcze.


W zależności od zapotrzebowania, posiadamy w ofercie głowice:

 • dostosowane do pracy z mniejszymi wydajnościami dedykowane dla mniejszych zakładów produkcyjnych
 • do aplikacji etykiet na opakowania zbiorcze
 • do precyzyjnej aplikacji etykiet z prędkościami liniowymi produktu nawet do 100 m/min, będącymi najbardziej zaawansowanymi modelami

Tandem system

Nowoczesne i wydajne linie produkcyjne buduje się w celu zapewnienia efektywnej i optymalnej kosztowo produkcji różnego rodzaju dóbr. Elementem wpływającym na ogólny wskaźnik efektywności linii OEE są czynniki związane z przestojami nieoczekiwanymi ale również tymi oczekiwanymi jak np. wymiana materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach produkcyjnych.


Chcąc zniwelować wpływ czasu wymiany materiałów eksploatacyjnych, producenci różnego rodzaju maszyn, oferują różnej wielkości zasobniki dla materiałów eksploatacyjnych, mając na celu zwiększenie atrakcyjności swoich produktów. Każdy, nawet największy możliwy zasobnik posiada jednak dokładnie taką samą cechę - materiały w nim mogą się skończyć.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi firma Promark Produkcja zaprojektowała i wdrożyła w swoich głowicach etykietujących Golf Plus unikalny Tandem System, który jest zaawansowaną metodą optymalizacji wydajności i kosztów produkcji.


Do najważniejszych cech funkcjonalnych tego systemu należą:

 • zastosowanie dwóch głowic etykietujących ustawionych szeregowo
 • wymienność pracy urządzeń w sytuacji braku materiałów lub stwierdzonego błędu pracy urządzenia
 • możliwość pracy w trybie inteligentnym - funkcja przełączania i wymienności pracy zapewnia brak pominiętych lub podwójnie zaetykietowanych produktów w linii


Zespół wyżej wymienionych cech ma na celu sytuację, w której produkcja może działać bez zbędnych przerw.

Zachęcamy do zapoznania się bliżej z tą oraz wieloma innymi cechami unikalnymi urządzeń marki Promark Produkcja.

QRC System

Nowoczesne automatyczne głowice etykietujące mogą nanosić etykiety z coraz większą prędkością. Oznacza to, że coraz częściej trzeba przerywać pracę linii produkcyjnej w celu wymiany roli etykiet.


Wymiana taka wymaga starannego wykonania przez obsługę szeregu czynności, takich jak:

 • zwolnienie docisku rolki napędowej
 • usunięcie gilzy po poprzedniej rolce i resztek zużytej taśmy z etykietami
 • założenie nowej roli etykiet
 • przeprowadzenie nowej taśmy z etykietami
 • przewlekania taśmy z etykietami przez „bramki” lub „mostki” podtrzymujące rolki prowadzące
 • zamknięcie docisku rolki napędowej
 • włączenie urządzenia
 • skalibrowanie pozycji etykiety
 • rozpoczęcie pracy


W pośpiechu spowodowanym przestojem linii pracownicy obsługi popełniają czasami błędy polegające na złym poprowadzeniu taśmy przez urządzenie, zrywaniu taśmy podczas jej przewlekania lub częstemu niedomykaniu rolki napędowej przed uruchomieniem urządzenia.


Ten ostatni błąd skutkować może dużą partią wadliwie zaetykietowanych produktów, gdyż urządzenie może działać nieprawidłowo, ale w sposób trudny do wychwycenia przez operatorów w pierwszej chwili.

System QRC (Quick Roll Changeover) eliminuje niektóre spośród wymienionych czynności, upraszcza pozostałe i minimalizuje ryzyko błędu obsługi. Dzięki systemowi QRC wymiana roli etykiet zajmuje co najmniej dwa razy mniej czasu niż dotychczas, a ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia spowodowanego błędem operatorskim jest zredukowana do minimum.


Na główne cechy systemu QRC składają się:

 • automatyczne zatrzymanie urządzenia przy końcu roli etykiet powoduje automatyczne zwolnienie docisku rolki napędowej i otwarcie napędu
 • otwarta konstrukcja głowicy eliminująca wszystkie „bramki” i „mostki” występujące w konstrukcji oraz redukująca ilość rolek przeplotu znacznie ułatwia usunięcie starej i założenie nowej roli, oraz prawidłowe przeprowadzenie taśmy z etykietami
 • włączenie urządzenia powoduje, że rolka napędowa automatycznie zamyka się i dociska, pierwsza etykieta automatycznie kalibruje się do właściwej dla danego produktu pozycji i niezwłocznie rozpoczyna się ponowny proces prawidłowego etykietowania produktów


Głowicę etykietującą Golf Plus, w której zastosowany jest system QRC, wyposażono standardowo w pamięć nastaw, dzięki czemu urządzenie może się automatycznie kalibrowaćzawsze prawidłowo rozpoczyna pracę po każdej zmianie roli etykiet.

365/24 System

W nowoczesnychwydajnych zakładach produkcyjnych, coraz większą wagę przywiązuje się już nie tylko do wydajnej i niezawodnej pracy w trybie produkcyjnym, ale także optymalną eksploatację na każdym etapie życia maszyny produkcyjnej (w tym podczas przezbrojeń i konserwacji).


Dokładnie takie kwestie posłużyły inżynierom Promark Produkcja jako inspiracja do zbudowania serii urządzeń do etykietowania od dołu i/lub góry produktu pracującej w ramach unikalnej funkcjonalności 365/24 System.


365/24 System, to zespół starannie opracowanych cech i funkcjonalności, mających na celu możliwie efektywne wykorzystanie potencjału maszyn w całym roku produkcyjnym.

Na system składają się takie cechy jak:

 • głowice etykietujące z autorskim systemem QRC (Quick Roll Changeover) - wymiana roli etykiet w mniej niż 1 minutę
 • głowice etykietujące spięte w układzie Tandem System - przemienność pracy bez pominiętych lub podwójnie zaetykietowanych produktów
 • układ szybkiego wyjazdu głowic dolnych w systemie SlideOut na potrzebę wymiany materiałów eksploatacyjnych
 • intuicyjny 9,7 calowy panel obsługowy z możliwością zapamiętywania formatów produktowych oraz zeszytem nastaw urządzenia
 • przenośniki taśmowe w systemie EasyFix umożliwiające szybki demontaż na potrzebę prac konserwacyjnych


Już teraz zapoznaj się z produktami Promark Produkcja pracującymi z wykorzystaniem 365/24 System:

 • Compact TBF
 • Compact BF Plus
 • Compact BF