Compact RI/RC

Automatyczny zestaw etykietujący model Compact RI lub RC to przemysłowy, wydajny a zarazem kompaktowy system przeznaczony do etykietowania produktów cylindrycznych wzdłuż ich obwodu.

Ze względu na zastosowany typ sekcji obracania produktu (RI lub RC) możliwa jest praca z innymi wydajnościami nominalnymi, jak również obsługa ewentualnych dodatkowych funkcji etykietowania.

Ta grupa urządzeń, podobnie jak wszystkie modele urządzeń Promark Produkcja, cechuje się dużą sztywnością elementów regulacyjnych. Zastosowanie solidnej konstrukcji pozwala nie tylko na prostszą obsługę, ale również długą i niezawodną pracę naszych urządzeń w trudnych warunkach produkcyjnych.

W układzie z systemem obracania produktu typu RI (start/stop - bokser) aplikacja charakteryzuje się większą precyzją aplikacji, jak również możliwe jest pozycjonowanie etykiety względem znaku szczególnego opakowania lub aplikacja etykiety i kontretykiety z jednej wstęgi, w jednym cyklu etykietowania. Dodatkowe możliwości pracy w tym trybie odbywają się jednak na ogół kosztem mniejszej możliwej do uzyskania wydajności.

Model urządzenia Compact RC to natomiast model umożliwiający pracę z większą wydajnością, ta jednak, w szczególności w przypadku etykiet dłuższych, może charakteryzować się mniejszą precyzją aplikacji etykiety na produkt.

Podstawowe parametry compact ri
Prędkość etykietowania do 60 m/min
Szerokość obsługiwanych etykiet od 10 do 160 mm
Długość obsługiwanych etykiet od 50 do 630 mm
Średnica zewnętrzna rolki etykiet do 270 mm (opcjonalnie 410 mm)
wydajność do 3600 szt./h
Zasilanie 400 vac; 5 bar
Podstawowe parametry compact rc
Prędkość etykietowania do 60 m/min
Szerokość obsługiwanych etykiet od 10 do 160 mm
Długość obsługiwanych etykiet od 50 do 200 mm
Średnica zewnętrzna rolki etykiet do 270 mm (opcjonalnie 410 mm)
wydajność do 6000 szt./h
Zasilanie 400 vac; 5 bar

Inne produkty